Tuesday, 6 September 2011

Pendidikan melalui pertanyaan

Tentu kita masih ingat mengenai sebuah iklan di telivisyen yang memaparkan seorang anak berulangkali bertanya, “Ini burung apa?”. Ayahnya menjawab, “Ini burung murai, nak”, kemudian pertanyaan itu diulangi lagi, ”Ini burung apa?”. Ayahnya pun menjawab, “Ini burung murai, nak”. Dialog itu berterusan beberapa kali.

Ada beberapa reaksi yang boleh kita duga dari seorang bapa bergantung kepada tahap kesabarannya. Seorang ayah yang tidak sabar akan membalas, “Kenapa ni berulangkali bertanya? Tak faham ke itu burung murai”, kemudian membentak anak supaya diam.

Seorang ayah yang bijaksana akan menanggapi fenomena ini sebagai suatu keadaan yang sangat baik kerana anaknya ingin bertanya, mungkin si ayah perlu memvariasikan jawapannya dengan memberi maklumat lebih lanjut mengenai burung itu. Misalnya, pada soalan pertama boleh dijawab, “Ini burung murai”, tetapi bagi soalan yang sama berikutnya, boleh jawab, “burung murai ini bunyinya begini (sambil membunyikan suara burung murai)”, dan seterusnya setiap jawapan yang sama boleh dijelaskan lagi mengenai burung murai tapi menambah ciri-ciri baru kepada konsep burung murai dan sebagainya. Si anak, mungkin kerana umurnya masih kecil tidak tahu memvariasikan soalan tetapi keinginannya untuk tahu mengenai burung murai sangat mendalam.

Lebih daripada 30 tahun saya berkecimpung dalam dunia pendidikan universiti, namun pada akhir setiap kuliah apabila saya bertanya kepada pelajar, “Ada apa-apa soalan yang hendak ditanyakan?”. Tawaran saya itu biasanya tidak berbalas. Saya ulang lagi pertanyaan, “Ada tak bahagian-bahagian mana yang anda tidak faham?”, juga tawaran kedua saya tidak bersambut.

Budaya bertanya di kalangan mahasiswa yang pernah saya alami hampir tidak ujud, kalau ada pun akan berlaku pada minggu akhir kuliah, yang bertanya bahan apa yang akan masuk dalam peperiksaan akhir. Suatu pertanyaan yang tidak membantu mahasiswa membentuk konsep teori yang mantap tentang apa yang telah diajar.

Apakah ini akibat daripada herdikan seorang ayah terhadap pertanyaan anak semasa kecil dulu? Atau budaya takut diketawakan kawan-kawan menyelubungi mereka?. Saya makin tidak pasti dengan jawapan sebenar tentang budaya bertanya.

Dalam Surah Al-Anbiya, ayat 7, disebut dengan jelas;

Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka (katakanlah kepada mereka): “Tanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu (ahli kitab), jika kamu tiada mengetahui” (Al-Anbiya, ayat 7).

Di dalam tafsir “Al-Jami’ li Ahkamil Quran” tulisan Al-Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa firman Allah SWT, “Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka“, sebagai jawaban atas sanggahan orang-orang kafir yang meragukan kenabian Muhammad SAW. Mereka merendahkan kredibiliti Nabi Muhammad SAW itu dengan mengatakan bahwa beliau adalah manusia biasa, tidak ada kelebihan apapun, sehingga tidak perlu diikuti ajarannya.

Maka Allah SWT turunkan ayat ini yang membandingkan antara nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu. Di mana para nabi terdahulu itu sama saja dengan beliau SAW, sama-sama manusia biasa. Hanya saja mereka mendapatkan wahyu dari Allah SWT.
Disebutkan ”beberapa lelaki” untuk menunjukkan bahwa para nabi terdahulu juga manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga manusia. Tapi yang membedakan, para nabi terdahulu dan juga Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa nabi itu bukan malaikat, karena disebutkan dengan kata ”lelaki”, yang menunjukkan bahwa mereka adalah dari jenis manusia juga.

Yang paling relevan dengan tajuk kita ialah bahagian kedua iaitu, “Tanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu (ahli kitab), jika kamu tiada mengetahui”.
Sanggahan orang-orang kafir tentang hakikat kenabian Muhammad SAW boleh dirujuk kepada ahli zikir (orang yang berilmu). Sufyan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahla-zikri adalah para ahli Taurat dan Injil yang telah beriman kepada nabi Muhammad SAW (sudah masuk Islam).

Disebut mereka itu ahluz-zikri (makna zikr adalah mengingat), kerana mereka faham dan mengerti betul kisah para nabi terdahulu yang belum dikenal oleh bangsa Arab. Dan para kafir Quraisy memang terbiasa bertanya kepada ahli Taurat dan Injil tentang nab-nabi terdahulu. Di sini Allah menegaskan kembali untuk bertanya kepada mereka bila belum tahu.

Sebahagian ulama lain menafsirkan ayat di atas mengenai ahluz-zikri sebagai para ulama yang sangat mengerti isi Al-Quran (menurut Ibnu Zaid). Senada dengan itu, diriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, Sayyidina Ali Ibni Abi Thalib berkata, “Kami adalah ahluz-zikri.” Dan ayat ini menjadi dasar atas kewajiban setiap muslim untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak atau belum diketahuinya. Maksudnya, bertanya dalam masalah hukum-hukum Allah SWT yang telah diturunkan melalui kitab suci dan rasul-Nya. Yang dimaksud dengan ahluz-zikri tidak lain adalah para ulama yang memiliki derajat kefaqihan atas nash-nash syar”i.

Juga, ayat di atas menjadi dalil atas tidak wajibnya seseorang untuk bertaqlid hanya pada satu ulama saja, atau pada satu mazhab saja. Setiap orang boleh saja bertanya kepada siapa saja yang masih boleh dihubungi, asalkan orang itu memiliki sifat sebagai faqih (orang yang memahami maksud dan makna dari tiap perintah Allah).

Ayat ini tidak pernah mensyaratkan keharusan berpegang hanya pada satu mazhab saja, sebab kewajiban bertanya hanya sebatas kepada yang punya ilmu, tanpa dibatasi untuk setia hanya kepada satu saja orang berilmu dari mereka. Terserahlah kepada yang bertanya untuk mencerna ilmu yang didapati.

Budaya bertanya sebenarnya telah lama diajarkan dalam Islam melalui riwayat di atas, tetapi kenapa budaya ini tidak hidup subur di kalangan orang Melayu, misalnya. Ini suatu persoalan yang boleh dibuat kajian yang mendalam.

Melalui pertanyaan sebenarnya kita melakukan proses belajar, dan belajar. Siapa yang tidak bertanya ada kemungkinan dia tidak faham atau tersangat faham sehingga tidak perlu bertanya. Tetapi anehnya apabila selesai kertas peperiksaan ditanda ramainya yang tidak boleh menjawab, ini bererti mahasiswa tidak faham bahan kuliah tetapi malas bertanya.

Kenapa kita mesti bertanya? Menurut ahli fikir dan ahli falsafah terkenal Aristotle, bertanya sesungguhnya ialah proses berfikir karena dengan bertanya kita mempunyai keinginan untuk mengetahui jawapannya. Oleh karena itu, Aristotle menyatakan bahwa “Asking is thinking”. Hal ini dipersetujui oleh pemikir-pemikir yang lain. Teori pendidikan moden pun, seperti Teori Konstruktivisma memfokus kepada “pertanyaan” sebagai alat penting dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelajar (student centered learning). Dalam teori pembelajaran berasaskan masalah (problem-based learning theory), aspek penting kejayaannya ialah bertanya.

Iklan TV di atas memaparkan anak yang masih kecil bertanya soalan yang sama, namun jika dia makin dewasa nanti dia akan memvariasikan pertanyaannya kepada siri pertanyaan-pertanyaan yang berbeza mengenai tajuk yang sama. Melalui cara itu dia akan lebih faham secara mendalam. Albert Einstein memvariasikan pertanyaan kepada banyak pertanyaan-pertanyaan kecil terhadap suatu masalah tertentu sehingga jawapan yang diperolehi begitu tepat dan mendalam.

Marilah kita semarakkan budaya bertanya di masyarakat kita, agar ilmu Allah itu turun dengan aman kepada kita dan diberikan kita sikap terbuka dalam mencari ilmu dan tidak ada ilmu yang cuba disorok-sorokkan seperti menyorok barangan kawalan menunggu kenaikan harga. Ilmu jika disebarkan akan bertambah, tetapi harta jika disebarkan keterlaluan akan susut.

Mari kita lahirkan budaya bertanya bagi mencari ilmu.

Ismail Abdullah, Teras Jernang, 7 September 2011.

No comments:

Post a Comment